Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Helsinki Halli Oy (y-tunnus 1016235-3)
Areenakuja 1, 00240 Helsinki
Puh. +358 204 19 97
info@hartwallarena.fi

Tietosuoja

Helsinki Halli Oy toimii vastuullisesti tietosuoja-asioissa ja haluamme varmistaa, että tietosi ovat turvassa. Keräämme ja tallennamme tietoja vain kun se on täysin välttämätöntä ja näissä tilanteissa toimimme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voit tutustua tarkemmin tietosuojaan eri ylläpitämiemme rekisterien tietosuojaselosteista.

Tietoturva

Helsinki Halli säilyttää henkilötietoja tietoturvallisesti. Järjestelmät on myös suojattu teknisin ratkaisuin. Käyttöoikeudet järjestelmiin missä näitä tietoja säilytetään rajataan vain niille henkilöille joilla on työtehtävien hoidossa tarpeellista päästä käsiksi tietoihin. Myös vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

 

Asiakasrekisteri

Hartwall Arena -mobiilisovellus