Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Helsinki Halli Oy (y-tunnus 1016235-3)
Areenankuja 1, 00240 HELSINKI
Puh. +358 204 19 97

c/o Helsinki Halli Oy (y-tunnus 1016235-3)
Areenankuja 1, 00240 HELSINKI
Puh. +358 204 19 97

Rekisterin nimi

Helsinki Halli Oy:n rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Helsinki Halli Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

nimi
postiosoite
sähköpostiosoite
puhelinnumerot
arvo tai ammatti
sukupuoli
rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista
em. tietojen muutostiedot
yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Helsinki Halli Oy:n palveluita tai osallistuessaan Helsinki Halli Oy:n markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

Tietojen luovutus

Helsinki Halli Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Helsinki Halli Oy
Areenankuja 1, 00240 HELSINKI
Puh. +358 204 19 97

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Helsinki Halli Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon +358 204 1997; kirjeitse osoitteeseen Helsinki Halli Oy, Areenankuja 1, 00240 HELSINKI tai sähköpostilla info[at]hartwallarena.fi.